Skriftspråksutveckling

Dagens kunskapssamhälle ställer mycket höga krav på den enskildes läs- och skrivförmåga. I såväl skola som samhälle har språket en nyckelställning. Nästan allt skolarbete förutsätter läsande och skrivande och detta kan kännas svårt och tråkigt om eleven inte kan hantera skriftspråket på ett ändamålsenligt sätt.

√Ñven det demokratiska samhället bygger på människors förmåga att kunna ta del av både muntlig och skriftlig information och på att de själva kan delta och göra sin röst hörd. För att tillfullo kunna leva i den skriftkultur som idag präglar vårt samhälle är det viktigt att barn och ungdomar blir goda läsare och skrivare.

Alla lärare och pedagoger inom förskola och skola har ett gemensamt och delat ansvar för barns och elevers språkutveckling och därmed också för deras kunskapsutveckling. Detta gäller oberoende av på vilken nivå och inom vilket ämne man arbetar.

maskros.jpeg