Aktuell svensk forskning

Filmsekvenser med svenska forskare som berättar om sin forskningsinriktning inom omr¬det läs- och skrivutveckling.

Caroline Liberg, Uppsala Universitet

Professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser. (Presentation)

Mats Myrberg, Lärarhögskolan i Stockholm

Professor i specialpedagogik. (Kontaktinformation)

åke Olofsson, Ume¬ Universitet

Docent i psykologi. (Kontaktsida)

Stefan Samuelsson, Linköpings universitet

Professor i pedagogik. (Kontaktsida

Idor Svensson, Växjö Universitet

Lektor i psykologi. (Presentation)

Karin Taube, Umeå Universitet

Professor i pedagogiskt arbete.

Ulrika Wolff, Göteborgs universitet

Forskarassistent. (Kontaktinformation)

 


Aktuell litteratur om läsforskning:

Borgström, H. (2006). Den hemliga koden &emdash; aktuell forskning om läsning. Stockholm: Vetenskapsrådet.