Inledning

Upplägget i studieguiden följer den övergripande strukturen på webbplatsen, men är indelad i fler teman. I studieguiden kommer vi att ge förslag på hur man kan arbeta med  varje enskilt tema och på sikt kommer vi också att ge förslag på hur man kan kombinera ihop samtliga teman till en sammanhängande helhet. Detta innebär att materialet i form av texter och filmer tillsammans med frågor och frågeställningar i studieguiden kan användas såväl för enstaka kompetensutvecklingsdagar som för mer omfattande kompetenshöjning hos enskilda eller hos hela arbetslaget.

Frågor och frågeställningar i studieguiden syftar till att du individuellt och/eller tillsammans med till exempel arbetslaget tillägnar dig olika kunskaper om barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling. De flesta frågorna är av diskussionskaraktär.