Läsläget

Hur står det till med barns läskunskaper i världen, OECD-länderna och i Sverige?

Här finner du en översikt över hur det står till med analfabetismen i världen samt resultat från läsundersökningar som genomförts både internationellt och nationellt.