Välkommen till Läsa & skriva!

Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl (Nationalencyklopedin 2006).

För att kunna se filmerna på vår webbplats krävs att du har Flash PlayerHÔøΩmta Flash Player version 8 eller nyare installerad på din dator. FlashPlayer är gratis och kan hämtas här.

Läsläget i världen

Barn som lÔøΩser

År 2000 fanns ca 104 miljoner barn som inte gått i skolan och 862 miljoner vuxna som inte var läs- och skrivkunniga. IEA och OECD har undersökt läsförmågan bland barn och ungdomar på 2000-talet.

Samhällsuppdraget

L__roplan_2011

I läroplanen för förskola och i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet finns förskolans och grundskolans nationella mål med avseende på barns tidiga läs- och skrivutveckling presenterade.

Skriftspråksutveckling

Bild pÔøΩ barn som tittar pÔøΩ meningen: 'en kÔøΩnguru hoppar hopprep'

Teori och praktik kring barns läsning och skrivning.

Fortbildning

Bok med rÔøΩd trÔøΩd

I studieguiden ger vi förslag på hur man kan arbeta med webbplatsen, det vill säga olika teman eller med helheten.