Styrdokument

bok_lag

Som pedagog inom skolväsendet har du skyldighet att känna till vad som står i styrdokumenten samt att verka för de mål som där framkommer. De bindande föreskrifterna finns i skollag, grundskoleförordning, läroplaner och kursplaner. Nedan finner du länkar till dessa styrande dokument i fulltext.

Läroplaner

Läroplanerna utfärdas av regeringen och är en förordning som måste följas.

Skolverkets webb hittar man de senaste läroplanerna.