Hur står det till med läsförmågan i världen?

År 2000 fanns ca 104 miljoner barn som inte gått i skolan och 862 miljoner vuxna som inte var läs- och skrivkunniga.

Historik

 • Fram till slutet av andra världskriget
  FrÔøΩn bÔøΩrjan av 1800-talet och fram till 1900-talets bÔøΩrjan infÔøΩrdes allmÔøΩn skolplikt i nÔøΩstan alla vÔøΩsteuropeiska stater. En liknande utveckling fanns i Nordamerika under samma tidsperiod. I ÔøΩsteuropa infÔøΩrdes skolplikt i allmÔøΩnhet nÔøΩgot senare. I Afrika, Asien och stora delar av Sydamerika fanns dock inte motsvarande utveckling. Ett av skÔøΩlen var kolonisationen av mÔøΩnga lÔøΩnder. Kolonialmakterna var frÔøΩmst intresserade av att utbilda en mindre grupp mÔøΩnniskor som kunde anvÔøΩndas i deras egen administration. NÔøΩr sjÔøΩlvstÔøΩndighet uppnÔøΩddes i de flesta av dessa lÔøΩnder under ÔøΩren efter andra vÔøΩrldskriget fanns dÔøΩrfÔøΩr endast ett begrÔøΩnsat antal utbildade mÔøΩnniskor dÔøΩr.

 • FrÔøΩn andra vÔøΩrldskrigets slut till 1980-talet
  Under perioden frÔøΩn andra vÔøΩrldskrigets slut fram till 1970-talets slut ÔøΩkade antalet barn och ungdomar som gick i skolan och antalet analfabeter minskade i Afrika, Asien och Latinamerika.

 • FrÔøΩn 1980-talet och framÔøΩt
  FrÔøΩn 1980-talet och framÔøΩt skedde dock en stagnation. Antalet barn som bÔøΩrjade i skolan och antalet lÔøΩs- och skrivkunniga bland den vuxna befolkningen stod stilla eller minskade i vissa lÔøΩnder. I de fattigaste lÔøΩnderna minskade statens utgifter fÔøΩr utbildning med en fjÔøΩrdedel. I samma lÔøΩnder ÔøΩkade antalet analfabeter mellan 1980 och 1990 frÔøΩn 124,6 miljoner till 148,2 miljoner.

 • VÔøΩrldskonferensen ÔøΩUtbildning ÔøΩt allaÔøΩ i Jomtien 1990
  Det var uppenbart att en kraftsamling krÔøΩvdes fÔøΩr att vÔøΩnda trenden. Jomtienkonferensen 1990 avsÔøΩg att finna en strategi fÔøΩr att ge alla utbildning. Man ville fÔøΩsta vÔøΩrldens uppmÔøΩrksamhet pÔøΩ de insatser som skulle krÔøΩvas fÔøΩr att alla skulle fÔøΩ lÔøΩra sig lÔøΩsa och skriva. TvÔøΩ dokument antogs:
  • Deklaration om utbildning fÔøΩr alla (Jomtiendeklarationen)
  • Riktlinjer fÔøΩr ÔøΩtgÔøΩrder fÔøΩr fÔøΩrverkligandet av deklarationen
   Man stÔøΩllde upp som mÔøΩl att ÔøΩr 2000 skulle bli det ÔøΩr dÔøΩ alla barn skulle fÔøΩ gÔøΩ i skolan och dÔøΩ antalet analfabeter skulle ha minskats vÔøΩsentligt.

 • FrÔøΩn Jomtien till Dakar
  FrÔøΩn 1990 till ÔøΩr 2000 togs flera initiativ pÔøΩ utbildningsomrÔøΩdet av framfÔøΩr allt UNESCO och VÔøΩrldsbanken.

 • Dakarkonferensen ÔøΩr 2000
  De mÔøΩl som stÔøΩllts upp i Jomtien hade inte uppnÔøΩtts.
  Resultatet av Dakarkonferensen blev att man antog ÔøΩThe Dakar Framework for ActionÔøΩ dÔøΩr man fÔøΩrsÔøΩkrade att utbildning fÔøΩr alla fortfarande ÔøΩr ett mÔøΩl. En ny tidsplan antogs. MÔøΩlen ska enligt denna uppnÔøΩs 2015. DÔøΩ skall alla barn, och dÔøΩ sÔøΩrskilt flickor, ha tillgÔøΩng till och mÔøΩjlighet att avsluta grundlÔøΩggande utbildning av god kvalitet. Andelen lÔøΩskunniga vuxna i vÔøΩrlden skulle hÔøΩjas med 50 procent och jÔøΩmstÔøΩlldhet uppnÔøΩs i utbildningen.

 • ÔøΩr 2005
  Fortfarande gÔøΩr 103,5 miljoner barn inte i skolan. Antalet har visserligen minskat men minskningen ÔøΩr fÔøΩr lÔøΩngsam fÔøΩr att mÔøΩlet Utbildning fÔøΩr alla ska kunna uppnÔøΩs 2015. Med den takt som nu rÔøΩder kommer 87% av vÔøΩrldens barn att gÔøΩ i skolan 2015.
  Fortfarande finns uppskattningsvis omkring 800 miljoner analfabeter, vilket motsvarar 18,3 procent av jordens vuxna befolkning. TvÔøΩ tredjedelar av de vuxna analfabeterna ÔøΩr kvinnor.

LÔøΩstips:

UNESCO gav 2006 ut en rapport "Literacy for life" som handlar om lÔøΩslÔøΩget i vÔøΩrlden. 

KÔøΩlla: