Medarbetare på UTV

Maria Styf

Phd Pedagogik

Telefon: 0611-86335
Kunskapsområde: Skolutveckling, ledarskap och entreprenörskap
Rumsnummer: XE 3008
Postadress: Mittuniversitetet
Utbildningsvetenskap
871 88 HÄRNÖSAND
Backup: Susanne Sahlin

Bakgrund

Jag är utbildad till förskollärare och har arbetat på mittuniversitetet sedan höstterminen 1999. Den 5 juni 2012 disputerade jag på avhandlingen, Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? -Om den kommunala förskolans ledningsstruktur

Aktuell verksamhet

Arbetar 60% i främst förskollärarutbildningen, men även i kurser på avancerad nivå, bland annat kursen Skolförbättring och ledarskap.

Forskningsprojekt

Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet: Kompetensutveckling på Skandia (KUS)

 
Sidansvarig: marcus.sundgren@miun.se

Namn

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Abel, Göran 0611-86156
Andersson, Dan 0611-860 81
Augusén, Harriet 063-165441
Bergfors, Lilian 0611-86062
Bermlid, Barbro 0611-86138
Boström, Marie
Cederlund, Eva 0611-86030
Cooper, Karen 063-165751
Dahlin, Karin
Damber, Ulla 0611-86135
Edström, Kristina 0611-86097
Eklund, Monica 0611-86189
Eleholm, Marie
Erbell, Anna-Karin 0611-86223
Flyckt Hahlin, Marianne 0611-86088
Frans, Torgny 0611-86043
Fredriksson, Ulf 0611-86040
From, Jörgen
Färnström, Ann 0611-86102
Granlund, Karin 0611-86276
Grundén, Eva 0611-86277
Gu, Limin 0611-86185
Gustafsson, Annika 0611-86306
Hall, Per 0611-86040
Hammervik, Iréne 0611-86327
Hauge-Rouass, Carina 0611-86276
Hedman, Leena 0611-86334
Hellström, Per 0611-860 97
Högberg, Ann-Marie 0611-86046
Högman, Lars-Göran 0611-86201
Ivarson-Jansson, Ewa 0611-86029
Jansson, Ann-Christine 0611-86078
Lavesson, Ulla 0611-86039
Lindgren, Gunilla 0611-86064
Lundgren, Siv 0611-86075
Martinsson, Margit 0611-86058
Moinian, Farzaneh 0611-86334
Niclasson, Pia 0611-86027
Novak, Judit
Nyberg, Olle
Olsén-Ekström, Maud 0611-86089
Olsson, Linda-Marie
Orving, Karin 0611-86254
Rindestig-Sandström, Eva 063-165753
Robertsson, Anneli 0611-86108
Rutqvist, Helén 0611-86032
Sandblom, Göran 0611-86215
Sidebo, Agneta 0611-86353
Sjölander, Anders
Sjöström, Elisabeth 0611-86033
Snyder, Kristen 0611-860 81
Stridh, Annika 0611-863 21
Sundling, Ann-Catrin 0611-86345
Svensdotter, Maria 0611-86047
Taube, Karin 0611-86333
Truedsson, Margareta 070-3280274
Wallin, Björn 0611-86041
Wigren, Anna-Lena 0611-86331
Wikström, Hans 0611-86286
Zackrisson, Ulla 063-165637
Åberg-Bengtsson, Lisbeth

Mittuniversitetets växel: 0771-975 000 | Härnösand » | Sundsvall » | Östersund » | Sök personal » |                                                                        Om Cookies »