Lässtimulans

Barn kan stimuleras till läsning på många olika sätt. Här presenteras ett exempel.

Bokdrama

På barn- och ungdomsavdelningen på Sambiblioteket i Härnösand har bibliotekarie Birgitta Norgren och dramapedagog Ylva Steen utvecklat en metod som de kallar bokdrama. De vill med denna dramatiserade form av bokprat nå de barn som har svårt med läsning och stimulera läslusten. En skolklass från skolår 3 eller 4 kommer till biblioteket. Ylva och Birgitta berättar om en bok, spelar upp korta scener ur den och drar in barnen i handlingen. De låter också barnen levandegöra bilder/tablåer ur böckerna. Det här hjälper barnen att få en förförståelse för boken. Metoden har fått ett mycket positivt gensvar hos både barn och lärare och många barn har inspirerats till att läsa böcker. Eftersom man vill nå de barn som har svårt att läsa har man valt lättlästa böcker. Läs mer om detta arbetssätt i boken îPå tal om böckerî (Norgren & Steen, 2005, ss. 59-67) eller kontakta Birgitta Norgren.

Books_11.jpg

Referens

  • Norgren, Birgitta och Steen, Ylva. (2005). På tal om böcker. Om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek. Lund: BTJ Förlag,

 

Kommenterade, lockande, tematiska boktipsböcker:

  • Att läsa högt
  • Barnbokstipset
  • Böcker som killar gillar
  • Drakar och kläder - svartsjuka och väder
  • Hoppa in i böckernas värld!
  • Tusentipset
  • Töser med klös

samtliga från Bibliotekstjänsts förlag i Lund (BTJ Förlag)

Spelar kön någon roll? - om genus och jämlikhet i barn- och ungdomslitteraturen

Delar ur en föreläsning med Lena Kjersén-Edman, lektor i litteraturvetenskap.