Filmer om läsning och läsutveckling

Här finns alla filmer till avsnittet Läsning samlade. Filmerna återfinns även i sina respektive sammanhang på andra sidor.

Viktiga förutsättningar för läsutveckling

Professor Ingvar Lundberg berättar om viktiga förutsättningar för läsutveckling.

Vad är läsning?

Katarina Herrlin, lektor i didaktik och lärare i skolår 1-3, föreläser om vad läsning är.

Film om läsning

Katarina Herrlin, lektor i didaktik och lärare i skolår 1-3, föreläser om läsning med fokus på flyt och förståelse i läsningen.

Film om kartläggning av läsutvecklingen

Katarina Herrlin, lektor i didaktik och lärare i skolår 1-3, föreläser om kartläggning av läsutvecklingen.

Katarina Herrlin, lektor i didaktik och lärare i skolår 1-3.

Intervju med Katarina Herrlin.
Fråga 1: Är din erfarenhet från 25 år som lärare att fler eller färre barn kan läsa när de kommer till skolan idag jämfört med när du började?

Fråga 2: Använder du någon speciell metod när du ska lära barn läsa? I så fall vilken/vilka?

Fråga 3: Involverar du föräldrarna i barnens läs- och skrivutveckling? I så fall hur?

Britt-Inger Sjöstrand, lärare i skolår 1-3

Intervju med Britt-Inger Sjöstrand.

Pojke 6 år

En 6-årig pojke läser högt. I slutet av filmen kommenterar professor Karin Taube pojkens läsning.

Flicka 7 år

En 7-årig flicka läser högt. I slutet av filmen kommenterar professor Karin Taube flickans läsning.

Pojke 7 år

En 7-årig pojke läser högt. I slutet av filmen kommenterar professor Karin Taube pojkens läsning.

Barn läser och Britt-Inger Sjöstrand, lärare i skolår 1-3, lyssnar.

Barn i skolår 2 som läser högt för sin lärare.

Kontextens betydelse för ordavkodningen

Katarina Herrlin, lektor i didaktik och lärare i skolår 1-3, föreläser om kontextens betydelse för ordavkodningen

6-åringar i förskoleklass

Vi får här se en övning på sammansatta ord. Barnen får dra ett kort där det är en bild, t ex en brandbil. Barnens uppgift är då att att välja ut två kort från bordet som har en bild på en brand respektive på en bil = brandbil.

Arbete med stavelser i en förskoleklass

En språklek där barnen får öva på stavelser.

Språklek i förskoleklass

Här kommer vi in i en språklek som är som ett vanligt memoryspel med den skillnaden att paren skall bestå av en bild och en bokstav. Begynnelseljudet på föremålet på bilden ska passa ihop med en bokstav.

Gun-Britt Hedström, fil. kand., Umeå

Vi kommer in i Gun-Britts föreläsning när hon talar om språklekar för barn i förskolan och förskoleklass.

Språklekar

Här kommer vi in i en språklek som går ut på att lokalisera språkljud i ord. Eleverna får lyssna på ord med tre bokstäver. Läraren ger eleverna ett språkljud och de skall säga om ljudet finns i början, mitten eller slutet av ordet. Samtidigt lägger läraren ett litet föremål i den rätta ljudburken. Här kommer vi in i en språklek som går ut på att lokalisera språkljud i ord. Eleverna får lyssna på ord med tre bokstäver. Läraren ger eleverna ett språkljud och de skall säga om ljudet finns i början, mitten eller slutet av ordet. Samtidigt lägger läraren ett litet föremål i den rätta ljudburken.

Spelar kön någon roll? - om genus och jämlikhet i barn- och ungdomslitteraturen

Delar ur en föreläsning med Lena Kjersén-Edman, lektor i litteraturvetenskap.